Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý v Kraji Vysočina

Marsh Frog

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Anura - Žáby

Ochrana a ohrožení

  • §§§ = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rLC = regionálně nejméně dotčený druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: poměrně odolný a přizpůsobivý druh, který zatím není výrazně ohrožen současným využíváním krajiny.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: velmi vzácný, ale téměř neubývající druh
Mapa výskytu - skokan skřehotavý - Pelophylax ridibundus

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.