Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý v Kraji Vysočina

Common Frog

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Anura - Žáby

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rEN = Regionálně ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: Druh je ohrožován výrazným zarůstáním mokřadů, příliš intenzivním hospodařením v krajině, ztrátou krajinné mozaiky, vysokými rybími obsádkami v rybnících, vypouštěním polodivokých kachen, nedostatkem vhodných menších vodních ploch a opakovaným jarním vypouštěním rybníků.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: téměř běžný, ale výrazně ubývající druh
Mapa výskytu - skokan hnědý - Rana temporaria

Fotodokumentace

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.