Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dromius kuntzei Polentz, 1939 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Vzhledem k nedostatečným znalostem o způsobu života a nárocích na biotop nelze posoudit jeho ohrožení.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nalézaný vzácně a lokálně na solitérních stromech a ve stromořadích s neznámými biotopovými nároky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a lokální druh nacházení v nížinách až pahorkatinách zejména na Moravě.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze jednou poblíž Jihlavy.
Mapa výskytu - střevlíček - Dromius kuntzei

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Dromius kuntzei Polentz, 1939 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.