Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Microlestes corticalis C. Brisout de Barneville, 1885 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Vymizelý druh v důsledku degradace stepních biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný druh zachovalých suchých biotopů s řídkou vegetací. Obývá zachovalé stepní biotopy v nížinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh je znám pouze z několika historických nálezů na jižní Moravě, v současnosti nezvěstný.
 • Vysočina: Historický údaj pochází z NPR Mohelenská hadcová step, kde již druh zcela jistě nežije.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Microlestes corticalis C. Brisout de Barneville, 1885 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.