Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Licinus cassideus Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Kriticky ohrožený druh vymírající v důsledku degradace stepních biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní stepní druh nejzachovalejších stepních a lesostepních biotopů v nížinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný a mizející druh zjištěný na nejzachovalejších stepních lokalitách ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Výskyt druhu je udáván z okolí Dukovan, údaj je však nejistý a je možné, že se jedná o záměnu s druhým zástupcem rodu L. depressus.
Mapa výskytu - střevlíček - Licinus cassideus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Licinus cassideus Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.