Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1823 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Poecilus sericeus, foto Václav Křivan
Střevlíček Poecilus sericeus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zejména používáním pesticidů v polních kulturách.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných suchých stanovišť v teplých oblastech. Obývá okraje stepních biotopů, polí a vinice.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh stepních oblastí severních Čech a jižní Moravy.
 • Vysočina: Výskyt byl zjištěn pouze jednou na polní cestě u Plešic na Třebíčsku. Zřejmě šlo o náhodný nález, nejbližší populace druhu jsou známé z okolí Znojma nebo Miroslavi.
Mapa výskytu - střevlíček - Poecilus sericeus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1823 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.