Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lebia cyanocephala Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Lebia cyanocephala, foto Václav Křivan
Střevlíček Lebia cyanocephala, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a zastiňováním suchých lokalit, změnami mikroklimatu vhodných stanovišť a jejich degradací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh velmi suchých křovinatých biotopů ve stepních oblastech Čech a Moravy. Osidluje stepi, suché pastviny nebo výslunné stráně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V minulosti zjištěn na řadě lokalit v nejteplejších oblastech v Čechách i na Moravě. Recentní nálezy prakticky chybí.
 • Vysočina: Doložen je pouze jeden historický údaj z okolí Mohelna. Druh zřejmě na území kraje vymizel.
Mapa výskytu - střevlíček - Lebia cyanocephala

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Lebia cyanocephala Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.