Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trechus pulchellus Putzeys, 1846 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený přeměnou bukových porostů na smrkové monokultury.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zachovalejších lesních biotopů, zejména bučin rozšířený ve vyšších polohách pahorkatin a hor.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný v severní polovině území, směrem na jih jeho výskyt vyznívá a je velmi lokální.
 • Vysočina: Poměrně lokální druh, hojnější ve Žďárských vrších. Zjištěn především v bučinách a suťových lesích.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Trechus pulchellus Putzeys, 1846 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.