Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trechus rivularis Gyllenhal, 1810 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený narušením vodního režimu lokalit nebo zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní druh rašelinných biotopů, vlhkých ostřicových porostů, zarostlých břehů vod nebo podmáčených zrašelinělých olšin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh nalezený v několika oblastech Čech, na Moravě pouze v oblasti Českomoravské vrchoviny.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn na dvou lokalitách na Jihlavsku a Pelhřimovsku na zachovalých rašelinných loukách.
Mapa výskytu - střevlíček - Trechus rivularis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Trechus rivularis Gyllenhal, 1810 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.