Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Philorhizus crucifer lucas, 1846 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací a zastiňováním suchých stanovišť v otevřené krajině.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných stanovišť, stepí, okrajů polí nebo suchých pastvin v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh stepních oblastí severních Čech a jižní Moravy. V posledních letech se zřejmě šíří i do dalších regionů.
 • Vysočina: Druh byl vzácně zjištěn na několika zachovalých lokalitách suchých trávníků a stepí na Třebíčsku.
Mapa výskytu - střevlíček - Philorhizus crucifer

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Philorhizus crucifer lucas, 1846 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.