Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calathus cinctus Motschulsky, 1850 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Calathus cinctus, foto Václav Křivan
Střevlíček Calathus cinctus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem suchých pastvin a stepních biotopů v důsledku ruderalizace, zarůstání náletem dřevin nebo zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných stanovišť, okrajů polí, stepních biotopů a úhorů, suchých pastvin v teplejších oblastech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh teplejších oblastí Čech i Moravy, častější v teplých pahorkatinách.
 • Vysočina: Výskyt je omezen především na oblast západního Třebíčska, kde je druh místy hojný na zachovalých suchých pastvinách a okrajích polí. Vzácně se vyskytuje také v teplejších oblastech Třebíčska na stepních biotopech.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Calathus cinctus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Calathus cinctus Motschulsky, 1850 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.