Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758 - krajník hnědý v Kraji Vysočina

Krajník hnědý (Calosoma inquisitor), foto Václav Křivan
Krajník hnědý (Calosoma inquisitor), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený používáním insekticidů v dubových lesích na ochranu proti chroustům, obaleči dubovému a bekyni velkohlavé.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh zachovalých doubrav v teplých oblastech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný v oblastech doubrav v nížinách středních Čech, Polabí a jižní Moravy, jinde jen velmi vzácný.
 • Vysočina: Historické nálezy Nenadála z okolí Žďáru nad Sázavou jsou poměrně překvapivé, vzhledem k absenci vhodných biotopů. Recentně byl zjištěn jen velmi vzácně v údolí Oslavy a v NPP Švařec.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758 - krajník hnědý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.