Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758 - krajník pižmový v Kraji Vysočina

Krajník pižmový (Calosoma sycophanta), foto Václav Křivan
Krajník pižmový (Calosoma sycophanta), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený používáním insekticidů v dubových lesích na ochranu proti chroustům, obaleči dubovému a bekyni velkohlavé.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh zachovalých doubrav v teplých oblastech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný, jen velmi lokálně a nepravidelně hojnější druh v oblastech doubrav v nížinách středních Čech, Polabí a jižní Moravy, jinde jen velmi vzácný. Populace kolísají v závislosti na kalamitních stavech lesních škůdců, především bekyně velkohlavé.
 • Vysočina: Pouze výjimečné nálezy na hranicích s Brněnskem. Výskyt druhu na Vysočině je zřejmě pouze náhodný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - krajník pižmový - Calosoma sycophanta

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758 - krajník pižmový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.