Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Badister dilatatus Chaudoir, 1837 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený necitlivým odbahňováním rybníků a vyhrnováním litorálů, případně likvidací mokřadů v nivách řek.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh velmi vlhkých biotopů indiferentní k zastínění. Obývá břehy vod, lužní lesy nebo močály v nížinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný především v nížinných oblastech Čech i Moravy.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn na několika lokalitách na Třebíčsku a jedné na Jihlavsku v zachovalých litorálech rybníků.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Badister dilatatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Badister dilatatus Chaudoir, 1837 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.