Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Isotomus speciosus Schneider, 1787 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Velmi vzácný a ohrožený druh. Kromě přeměny přírodě blízkých lesů je ohrožován také intenzivním odstraňováním souší a poškozených stromů z porostů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný druh teplých oblastí. Vývoj probíhá v suchých kmenech a větvích osluněných listnatých stromů, především habru, dubu nebo buku.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je častější pouze na Břeclavsku, jinde je nalézán jen sporadicky, většinou v zachovalých teplomilných doubravách a dubohabřinách v říčních údolích.
 • Vysočina: Jedná se o velmi vzácný druh nalezený jen dvakrát. Historický údaj z okolí Hostimi byl recentně doplněn nálezem z údolí Rokytné u Tavíkovic. Poblíž hranic Kraje byl zjištěn také v PR Růžový vrch u Chvalatic nad Vranovskou přehradou.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Isotomus speciosus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Isotomus speciosus Schneider, 1787 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.