Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion modestum Fabricius, 1801 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Bembidion modestum, foto Václav Křivan
Střevlíček Bembidion modestum, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený odstraňováním štěrkových nánosů v tocích a jejich regulací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný druh zachovalých toků s písčitými a štěrkopísčitými nezastíněnými břehy v nížinách a pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V Čechách vzácně, zejména v Polabí, na Moravě místy hojný např. v Pomoraví nebo Poodří.
 • Vysočina: Několik starších údajů pochází z údolí Svratky na Tišnovsku, recentně je známý z NP Podyjí. Je možné, že se může na Svratecku nebo na dalších tocích vyskytovat i na Vysočině.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion modestum Fabricius, 1801 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.