Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anthracus consputus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený necitlivým odbahňováním rybníků a vyhrnováním litorálních porostů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obývá zarostlé břehy vod, rákosiny a mokřady v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Obývá zarostlé břehy vod, rákosiny a mokřady v nížinách až pahorkatinách.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný na třech zachovalých mokřadních lokalitách na Třebíčsku v litorálech rybníků. Jeden nález pochází z Jihlavska z Roštýnské obory, kde se jedná o spíše náhodný výskyt.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Anthracus consputus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Anthracus consputus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.