Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Exocentrus lusitanus Linnaeus, 1767 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Exocentrus lusitanus, Jihlava, foto Václav Křivan
Kozlíček Exocentrus lusitanus, Jihlava, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vývoj probíhá v tenkých větvích lip. Je vázán na přirozené lesní porosty v nižších polohách, ale vyskytuje se také v parcích a lipových stromořadích.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný je výskyt v lužních lesích v nížinách, roztroušeně také v pahorkatinách, kde obývá často náhradní biotopy jako jsou parky a aleje podél cest.
 • Vysočina: Druh zřejmě uniká pozornosti a jeho rozšíření není dobře známé. Hojný je výskyt na Třebíčsku a podél toku řeky Jihlavy až po Jihlavu. Dále byl nalezen také v okolí Chotěboře.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Exocentrus lusitanus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Exocentrus lusitanus Linnaeus, 1767 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.