Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - tesařík obrovský v Kraji Vysočina

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan
Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: V Kraji Vysočina se jedná o kriticky ohrožený druh bezprostředně ohrožený vymřením. Kromě nezbytných opatření na podporu druhu v Náměšťské oboře by mělo urychleně dojít k návrhu a realizaci podpůrných opatření na místech nedávného a snad ještě možného výskytu na lokalitách v údolí Oslavy a Jihlavy.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vázaný na staré dubové porosty v nížinách až pahorkatinách. Vyžaduje mohutné a dobře osluněné stromy nebo lesostepní biotopy na hranách říčních údolí. Vývoj probíhá výhradně v kmenech živých stromů a trvá 3-5 let. Požerky jsou na stromech nápadné a viditelné i mnoho desítek let, je proto možné zjistit i výskyt již dávno zaniklých populací.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je velmi lokální, omezený na nižší a střední polohy doubrav a dubohabřin. Často jsou to parky a aleje či porosty na hrázích rybníků. Populace v přírodních biotopech jsou zejména na Břeclavsku v lužních lesích nebo kaňonech řek v lesostepních doubravách.
 • Vysočina: V minulosti byl tento druh rozšířen na řadě míst na Třebíčsku a dodnes jsou nacházeny požerky tohoto druhu v lesních porostech v říčních údolích. V současné době však zřejmě poslední populace obývá prostor Náměšťské obory. Vyskytuje se na mohutných dubech na lesních loukách v a okrajích porostů. Výskyt v přirozených lesních porostech v navazujícím údolí Oslavy se v posledních letech nepodařilo spolehlivě prokázat, i když je stále ještě možný. Stále ještě existuje populace v údolí Rokytné u Moravského Krumlova nedaleko za hranicemi kraje.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík obrovský - Cerambyx cerdo

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - tesařík obrovský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.