Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Akimerus schaefferi Laicharting, 1784 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Akimerus schaefferi, Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan
Tesařík Akimerus schaefferi, Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: V Kraji Vysočina se jedná o kriticky ohrožený druh, i když jediná známá populace se nachází v chráněném území. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou lokalitu saproxylického hmyzu, je nezbytné, aby byla ochrana této lokality zaměřena především na podporu této skupiny organizmů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh je vázán na velmi staré porosty rozvolněných doubrav či přestárlých pařezin v nejteplejších oblastech. Vývoj larev probíhá v odumírajících kořenech dubů hluboko pod zemí.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácně a lokálně se druh vyskytuje v nejteplejších oblastech Čech (Křivoklátsko) a Moravy (především Břeclavsko).
 • Vysočina: Druh se recentně vyskytuje v oboře u Náměště nad Oslavou, kde je jeho výskyt znám dlouhodobě. Početnost v jednotlivých letech silně kolísá. Dále je znám starší nález z okolí Dalešic.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Akimerus schaefferi

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Akimerus schaefferi Laicharting, 1784 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.