Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Agapanthia intermedia, Štěměchy, foto Václav Křivan
Kozlíček Agapanthia intermedia, Štěměchy, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen především ruderalizací stanovišť a intenzivním kosením.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých až mezofilních luk a lesních lemů s výskytem živné rostliny, kterou je zřejmě výhradně chrastavec rolní a případné příbuzné druhy. Osidluje především nekosené lemy luk, suchá lada a okraje cest.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh se vyskytuje ostrůvkovitě v teplejších oblastech po celé ČR, méně na střední a severní Moravě.
 • Vysočina: Jedná se o charakteristický druh zachovalejších suchých či mezofilních lučních společenstev a lesních lemů ve východní polovině kraje. Hojný je především na Třebíčsku, kde se vyskytuje např. v lemových společenstvech nivních luk nebo ve vyšších polohách na mezích či pastvinách se suchomilnou vegetací. Lokálně bývá hojný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Agapanthia intermedia

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.