Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Agapanthia dahli Richter, 1821 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Agapanthia dahli, Vladislav, foto Václav Křivan
Kozlíček Agapanthia dahli, Vladislav, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh zřejmě není bezprostředně ohrožen a lze očekávat jeho další šíření zejména na Třebíčsku.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Stepní druh obývající osluněná stanoviště na okrajích cest, polí, náspy cest, úhory a stepní lada s výskytem živných rostlin, kterými jsou bodláky a pcháče.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Stepní druh rozšířený recentně pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy, odkud se v posledních letech šíří.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalezený pouze v nejteplejších oblastech Třebíčska. Nejsevernější nález je z okolí Vladislavi. Druh je nalézán v biotopech stepního charakteru, úhorech a náspech cest.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Agapanthia dahli

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Agapanthia dahli Richter, 1821 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.