Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Acanthocinus griseus Fabricius, 1792 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Acanthocinus griseus, Kozlany, foto Václav Křivan
Kozlíček Acanthocinus griseus, Kozlany, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vývoj larev probíhá zejména ve smrcích a borovicích a to výhradně v čerstvě uschlých stromech, často napadených kůrovci. V oblasti Vysočiny jsou nejčastější nálezy na borovicích.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je velmi lokální, hojnější je v jižních Čechách, v okolí Prahy a ve východních Čechách. Na Moravě se vyskytuje roztroušeně v pahorkatinách.
 • Vysočina: Výskyt je omezen víceméně na Pojihlaví v oblasti Třebíčska. Jedná se o velmi vzácný a jen sporadicky nacházený druh. Většina nálezů je z borovic ve skalních borech nebo borových kulturách v dosahu údolí.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Acanthocinus griseus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Acanthocinus griseus Fabricius, 1792 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.