Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia versicolorea Brahm, 1790 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia versicolorea, Šamonín, Brtnice, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia versicolorea, Šamonín, Brtnice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vcelku běžný druh s vazbou na rdest vzplývavý (Potamogeton natans). Jedinci se zdržují především na listech živné rostliny, které splývají na vodní hladině, a za slunečných dnů čile létají. Za chladnějšího počasí a při zvýšené oblačnosti jsou často pod vodou na spodní straně listů. Druh se vyskytuje na mokřadech nejčastěji od května do září. Častý je masový výskyt, kdy na jediné lokalitě může být mnoho stovek brouků. Z hlediska pozdního výskytu bylo výjimečné pozorování 20 ex. na vypuštěném rybníku Doubravníček ve Žďárských vrších ze dne 26.X.2013. Tito jedinci byli nacházeni výhradně v břehovém porostu ostřic (Carex spp.), kam pravděpodobně přelétali ze suchých rdestů vzplývavých (Potamogeton natans). Je určitá možnost, že dospělci aktivní na podzim mohou mimo vodu přezimovat, např. v příbřežní vegetaci nebo v mechu.
 • Monofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V České republice byl rákosníček doložen všude na lokalitách se stabilním a déle trvajícím výskytem rostliny.
 • Vysočina: Lokality s výskytem tohoto druhu jsou v Kraji Vysočina jak rybníky, tak i jiné vodní plochy, např. lesní tůně nebo mrtvá ramena v nivách řek. Je rovněž pravděpodobné, že některé lokality mohou unikat pozornosti, protože porost živné rostliny může být plošně omezený. Zajímavé je, že druh velmi rychle kolonizuje nově vzniklé biotopy v podobě nových rybníků či tůní, kde se objeví živná rostlina.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia versicolorea

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Citace: Donacia versicolorea Brahm, 1790 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (9. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.