Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia springeri J. Müller, 1916 - rákosníček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh je v zahraničí hlášen na ostřicích (Carex spp.), zejména na ostřici obecné (C. nigra), a na skřípinci jezerním (Schoenoplectus lacustris) a doba výskytu je uváděna v měsících duben až červen.
 • Podle údajů z ciziny (např. Kippenberg 1967, Bordy et al. 2012) oligofágní druh, indikátor 1. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V rámci celé Evropy jeden z nejvzácnějších a velmi lokálně se vyskytujících rákosníčků, který může být zaměňován s minimálně dvěma dalšími druhy (D. impressa, D. thalassina). Nejbližší lokality k České republice jsou v Německu (jezera v Bavorsku) a Rakousku (okolí Innsbrucku) (např. Bollow 1940, Kippenberg 1967, Brandl 1977, Geiser 1979, Warchałowski 1985). Není vyloučeno, že u nás mohou stále přežívat izolované populace v přírodně zachovalých biotopech.
 • Vysočina: U nás je známý pouze jediný dokladový exemplář z Přibyslavi (J. Bechyně lgt., coll. NMPC) bez uvedení data sběru. Nález lze však datovat na základě literárního publikování (Bechyně 1945) do období 2. světové války.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia springeri

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia springeri J. Müller, 1916 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.