Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia malinovskyi Ahrens, 1810 - rákosníček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • rCR = Regionálně kriticky ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Křivan 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • U tohoto rákosníčka je často zmiňována velmi úzká vazba na vodu (např. Bechyně 1945, Olsufjev 1913, Warchałowski 1985). Jako živné rostliny jsou uváděny zblochan vodní (Glyceria maxima) a zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) (např. Bordy et al. 2012, Warchałowski 1985). V České republice je brouk evidován od dubna do srpna.
 • Pravděpodobně úzce oligofágní druh, indikátor 1. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V České republice se v současné době jedná o kriticky ohrožený druh. Většina nálezů byla před rokem 1960. V období let 1960 až 1989 byl brouk evidován pouze na jediné lokalitě, po roce 1989 na dvou lokalitách. Poslední nález jednoho kusu pochází z roku 2000, a to ze šumavského Stožce od břehu Studené Vltavy (V. Houdek lgt. et coll.), kde byl brouk zjištěn náhodně smykem břehové vegetace.
 • Vysočina: Pro Kraj Vysočina jsou známé pouze historické nálezy před rokem 1960. Jedná se o literární údaj (Bechyně 1945) z Přibyslavi a tři jedinci z muzejních sbírek s lokalitou Třebíč a Vojnův Městec.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia malinovskyi

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia malinovskyi Ahrens, 1810 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.