Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Fitzingeria platyura platyura Fitzinger, 1833 - Žížala v Kraji Vysočina

Žížala Fitzingeria platyura platyura, foto Václav Pižl
Žížala Fitzingeria platyura platyura, foto Václav Pižl

Taxonomické zařazení

  • Třída: Oligochaeta - Máloštětinatci
  • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • anektický druh
  • neutrofilní druh
Obývá hlubší, středně vlhké až vlhké, hlinité půdy v listnatých lesích, na loukách i v agrocenózách. U nás zjištěn pouze v nížinách a pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

  • středoevropské horské

Lokality

Václav Pižl

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.