Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aporrectodea trapezoides (Dugés, 1828) - žížala lichoběžníková v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Tato žížala je součástí taxonomicky nedořešeného komplexu A. caliginosa a donedávna byla považována pouze za poddruh.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • endogeický druh
 • euryekní druh
 • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

 • Ekologické nároky tohoto druhu jsou obdobné jako A. caliginosa. Více preferuje agroekosystémy, méně často se vyskytuje v lesích.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala lichoběžníková - Aporrectodea trapezoides

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Aporrectodea trapezoides (Dugés, 1828) - žížala lichoběžníková v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (3. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.