Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympetrum vulgatum Linnaeus, 1758 - vážka obecná v Kraji Vysočina

Vážka obecná (Sympetrum vulgatum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
  • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Výskyt a rozšíření

  • Euryekní druh obývající všechny typy stojatých vod, v menších početnostech i pomalu tekoucí vody. Nejpříznivější biotopy jsou mezotrofní nebo eutrofní mělké vody s bohatými litorálními vegetačními porosty. Rozšířen od nejnižších poloh po horské oblasti.
  • ČR: S vysokou četností se vyskytuje ve všech regionech.
  • Vysočina: Obecně rozšířený druh s hojnějším výskytem než podobně rozšířená vážka rudá.
Mapa výskytu - vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympetrum vulgatum Linnaeus, 1758 - vážka obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.