Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympetrum meridionalie Sélys, 1841 - vážka jižní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Druh obývající mělké stojaté, prohřívané vody jezer, rybníků, příkopů, tůní nebo i dočasných bahnitých tůní. Preferuje biotopy s řídkými až hustými porosty vegetace. Většina nálezů pochází z nadmořských výšek od 150 do 300 m n.m.
 • ČR: Vzácný druh, jehož výskyt je omezen na nejteplejší a nejníže položené oblasti: dolní Pomoraví, Karvinsko, východní Polabí, ojediněle na Českolipsku a Chomutovsku.
 • Vysočina: Výskyt tohoto teplomilného druhu byl zjištěn na Vysočině zatím jen dvakrát. Jedná se o náhodné nálezy migrantů. Stálá populace zatím zřejmě ve sledované oblasti není, i když je pravděpodobné, že se druh bude dále šířit a zakládat nové populace.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympetrum meridionalie Sélys, 1841 - vážka jižní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.