Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympetrum flaveolum Linnaeus, 1758 - vážka žlutavá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
  • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Výskyt a rozšíření

  • Typický druh pro mělké, prohřívané mezotrofní a eutrofní vody (slepá ramena řek, rybníky, bažinaté louky). Obývá také zaplavované aluviální louky s mokřady, bažinaté deprese a mělké, hustě zarostlé vody. Tyto biotopy mohou během letních měsíců vysychat. Nejvíce výskytu je v intervalu 300 – 799 m n. m.
  • ČR: Hojný druh vážky obývající celé území státu. Vyhýbá se nejvyšším horským polohám.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina se jedná o vzácný druh nacházený spíše jednotlivě a nepravidelně. Největší koncentrace nálezů je na východě Třebíčska a Žďárska. Výskyt je soustředěný do nižších poloh.
Mapa výskytu - vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympetrum flaveolum Linnaeus, 1758 - vážka žlutavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.