Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympetrum depresiusculum Sélys, 1841 - vážka rumělková v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Druh se vyskytuje u rybníků, dočasných bažinatých tůní, bažinatých luk, odvodňovacích kanálů, ale i u odkalovacích nádrží. Ve všech těchto biotopech (mělké stojaté vody) je pravděpodobně nutná zóna plochých litorálních pásem s prohřívanou vodou a hustým porostem vyšší vegetace. Zvláštní nároky jsou malá hloubka během zimy, jarní zaplavování a letní vysychání. Dává přednost nižším nadmořským výškám ( nejčastěji 170 – 299 m n. m.).
 • ČR: Ojedinělý výskyt ze severních a západních Čech. Početněji se druh vyskytuje pouze v oblasti dolního Pomoraví, na Karvinsku a v Poodří.
 • Vysočina: Výskyt tohoto druhu nebyl z Kraje Vysočina doložen, k dispozici je pouze starší údaj z oblasti Žďárských vrchů. Vzhledem k nedostatečně známým biotopovým nárokům není vyloučeno, že může unikat pozornosti.
Mapa výskytu - vážka rumělková - Sympetrum depresiusculum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympetrum depresiusculum Sélys, 1841 - vážka rumělková v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.