Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympecma fusca Vander Linden, 1825 - šídlatka hnědá v Kraji Vysočina

Šídlatka hnědá (Sympecma fusca), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan
Šídlatka hnědá (Sympecma fusca), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
 • Čeleď: Lestidae - Šídlatkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Upřednostňuje různé typy teplejších mezotrofních až eutrofních, případně dystrofních vod, a to téměř výhradně stojatých s bohatší litorální vegetací. Podmínkou je rozvinutá vodní flóra alespoň na části biotopu. Vyhledává nižší až střední polohy.
 • ČR: Mozaikovitě se druh vyskytuje téměř po celém území. Chybí v horách.
 • Vysočina: Šídlatka hnědá se vyskytuje především v níže položených oblastech kraje, především na Třebíčsku a Žďársku. Obývá bohatě zarostlé nádrže a tůně v mokřadech. Vzhledem k přezimování dospělců bývají jedinci nacházeni často daleko od vody.
Mapa výskytu - šídlatka hnědá - Sympecma fusca
Šídlatka hnědá (Sympecma fusca), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan
Šídlatka hnědá (Sympecma fusca), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympecma fusca Vander Linden, 1825 - šídlatka hnědá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.