Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orthetrum coerulescens Fabricius, 1798 - vážka žlutoskvrnná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Typickým biotopem jsou úzké, mělké potůčky nebo prameniště těchto potoků s čistou vodou, písčitým nebo hlinitým dnem, bohatým porostem vegetace a vodním sloupcem maximálně desítky centimetrů. Vyskytuje se i u stojatých vod rašelinišť v místech, kde pramení vodoteče.
 • ČR: Rozsáhlejší výskyt je znám z oblasti Českolipska, východního Polabí a Karvinska.
 • Vysočina: V Kraji Vysočina jde o velmi vzácný druh. Kromě několika nálezů ve Žďárských vrších z rašelinných biotopů, byl v posledních dvou letech zaznamenán u Jihlavy v tůních v bývalém lomu a na Třebíčsku v biotopu osluněného pomalu tekoucího potoku v polích.
Mapa výskytu - vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Orthetrum coerulescens Fabricius, 1798 - vážka žlutoskvrnná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.