Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orthetrum cancellatum Linnaeus, 1758 - vážka černořitná v Kraji Vysočina

Vážka černořitná (Orthetrum cancellatum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Vážka černořitná (Orthetrum cancellatum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
  • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Výskyt a rozšíření

  • Vážka osidluje mezotrofní a eutrofní stojaté vody, slepá ramena řek, rybníky či těžebny kaolínu, které mají charakter mělkých vod bez vegetace nebo jen řídkými litorálními porosty. Obývá i pomalu tekoucí vody. Důležitá je rozsáhlá otevřená vodní plocha. Je tolerantní i ke znečištěné vodě. Jako jeden z mála druhů se vyskytuje i např. v intenzivně hnojených rybnících.
  • ČR: Rozšířený po celém území, neobývá pouze nejvyšší horské oblasti.
  • Vysočina: Jedná se velmi hojný druh obývají většinu typů stojatých vod, včetně intenzivně obhospodařovaných rybníků i mírně znečištěné nádrže.
Mapa výskytu - vážka černořitná - Orthetrum cancellatum
Vážka černořitná (Orthetrum cancellatum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Vážka černořitná (Orthetrum cancellatum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Orthetrum cancellatum Linnaeus, 1758 - vážka černořitná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.