Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orthetrum albistylum Sélys, 1848 - vážka bělořitná v Kraji Vysočina

Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Druh obývá různé typy stojatých vod, konkrétně slepá ramena řek, štěrkovny, pískovny, rybníky, jezera, ale i pomalé širší toky řek. Tyto vody mají charakter mezotrofních až eutrofních prohřívaných stojatých vod s rozsáhlou otevřenou vodní plochou. Dno mívá jílohlinitý nebo písčitý charakter. Upřednostňuje nižší nadmořské výšky (150 – 625 m n.m.).
 • ČR: Těžiště výskytu se nacházejí v jihomoravských úvalech, v Poodří či dolním Podyjí a severní předhůří Hrubého Jeseníku.
 • Vysočina: Výskyt vážky bělořitné je na Vysočině omezen spíše na níže položené lokality na Třebíčsku a Žďárku. Výskyt je často přechodný, protože druh osidluje především čerstvě napuštěné nádrže, částečně letněné rybníky nebo čerstvě vybudované tůně bez vegetace a v pozdějších fázích sukcese mizí.
Mapa výskytu - vážka bělořitná - Orthetrum albistylum
Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Orthetrum albistylum Sélys, 1848 - vážka bělořitná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.