Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Libellula fulva Müller, 1764 - vážka plavá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Obývá pomaleji tekoucí vody, jako jsou kanály, bažinaté potoky a slepá ramena řek, ale i různé biotopy stojatých vod, tedy rybníky, jezera a větší tůně v nížinách až pahorkatinách. U nás je nejhojnější ve starých důlních odkalištích (umělé jezero) a ve starších kanálech v zemědělské krajině. Typickými znaky biotopu je vysoký stupeň rozvoje litorálních porostů, plovoucí vegetace a dostatečně velká plocha otevřené vodní hladiny pro kladení vajíček. Jednoznačně preferuje nízkou nadmořskou výšku (nejvíc výskytu v 200 – 300 m n.m.).
 • ČR: Do roku 1999 byl druh považován za vyhynulý či nezvěstný. Recentní nálezy se nacházejí na Karvinsku, Uherskohradišťsku, Znojemsku a zejména na Hodonínsku. Další jednotlivé exempláře byly zaznamenány v Kovářově ve Vojenském prostoru Libavá, v Ivanovicích na Hané (Vyškovsko) a v prostoru PP Bukovské rybníčky v Třešti (Jihlavsko).
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný na Vysočině v roce 2006 v PP Bukovské rybníčky, kde však již nebyl od té doby potvrzen. Novější nálezy po roce 2010 pocházejí z Třebíčska z Dukovan a Dalešic. V tomto prostoru zřejmě existuje slabá populace.
Mapa výskytu - vážka plavá - Libellula fulva

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Libellula fulva Müller, 1764 - vážka plavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.