Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leucorrhinia rubicunda Linnaeus, 1758 - vážka tmavoskvrnná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Vyskytuje se v biotopech, které jsou podobné slatiništím a rašeliništím. Často využívá biotopy, jako jsou slatinná jezírka a kanály budované k odvodnění rašelinišť. Jedním z hlavních faktorů ovlivňující výskyt je přítomnost bohaté litorální vegetace a doprovodné vzrostlé zeleně v okolí vodních ploch. Potřebuje stálou výšku vodní hladiny. Nejčastější výskyt je v nadmořské výšce 200 – 300 m n.m.
 • ČR: Vyskytuje se vzácně a velmi lokálně. Významný výskyt je znám ze tří oblastí: sever Čech (Českolipsko, Šluknovsko), jih Čech (Jindřichohradecko, Táborsko), severovýchod Moravy a Slezsko (Frýdecko-Místecko, Karvinsko).
 • Vysočina: Jedná se o velmi vzácný druh zjištěný na vrchovištích ve Žďárských vrších, kde je výskyt stálý a jeden jedinec byl v roce 2015 zjištěn na rybníku Horní Mrzatec na Telčsku. Na řadě vhodných rašelinných lokalit tento druh chybí.
Mapa výskytu - vážka tmavoskvrnná - Leucorrhinia rubicunda

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Leucorrhinia rubicunda Linnaeus, 1758 - vážka tmavoskvrnná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.