Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lestes sponsa Hansemann, 1823 - šídlatka páskovaná v Kraji Vysočina

Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa), Radonín, foto Václav Křivan
Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa), Radonín, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Lestidae - Šídlatkovití

Výskyt a rozšíření

  • Stanovištně málo vyhraněný stagnikolní druh s velkou ekologickou tolerancí. Nejtypičtějším biotopem jsou extenzivní rybníky s dobře vyvinutými mělkými pobřežními zónami a litorální vegetací typu rákosin a vysokých ostřic eutrofních vod. Preferuje nadmořskou výšku do 600 m n.m.
  • ČR: Jedna z našich nejhojnějších vážek, je rozšířena po celém území.
  • Vysočina: Velmi hojný druh rozšířený plošně. Obývá většinu typů stojatých vod ve všech nadmořských výškách.
Mapa výskytu - šídlatka páskovaná - Lestes sponsa
Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa), Radonín, foto Václav Křivan
Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa), Radonín, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Lestes sponsa Hansemann, 1823 - šídlatka páskovaná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.