Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ischnura elegans Vander Linden, 1820 - šidélko větší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Výskyt a rozšíření

  • Euryekní druh osidlující většinu typů stojatých vod a vyvíjející se také v pomalu tekoucích vodách. Upřednostňuje nižší polohy biotopů, nejvíce nálezů do 300 m n. m., ale hojně se vyskytuje i ve vyšších polohách pahorkatin.
  • ČR: Druh se vyskytuje s vysokou četností téměř ve všech regionech České republiky.
  • Vysočina: Velmi hojný druh, mnohem častější než šidélko menší. Kromě různých typů stojatých vod obývá i pomaleji tekoucí úseky větších toků. Na lokalitách se často vyskytuje ve vysokých početnostech.
Mapa výskytu - šidélko větší - Ischnura elegans

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Ischnura elegans Vander Linden, 1820 - šidélko větší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.