Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chalcolestes viridis Vander Linden, 1825 - šídlatka velká v Kraji Vysočina

Šídlatka velká (Chalcolestes viridis), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Šídlatka velká (Chalcolestes viridis), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Lestidae - Šídlatkovití

Výskyt a rozšíření

  • Druh je vázaný na stojaté a pomalu tekoucí vody, málo vyhraněný. Důležitá je přítomnost dřevin na břehu nebo navazující lesní porosty či skupiny stromů a keřů. Vázán spíše na nižší nadmořskou výšku do 500 m n. m.
  • ČR: Rozšířen téměř po celém území, ale spíše s lokálním výskytem.
  • Vysočina: Šídlatka velká se na Vysočině vyskytuje zejména v níže položených oblastech Třebíčska a Jihlavska, ale také ve Žďárských vrších. Patří k poměrně hojným druhům.
Mapa výskytu - šídlatka velká - Chalcolestes viridis

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Chalcolestes viridis Vander Linden, 1825 - šídlatka velká v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.