Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840 - šidélko kroužkované v Kraji Vysočina

Šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Výskyt a rozšíření

  • Euryekní druh osidlující většinu typů stojatých vod a pomalu tekoucích vod. Upřednostňuje spíše rozlehlé vodní plochy např. přirozená jezera, rybníky, zaplavené lomy.
  • ČR: Vyskytuje se s vysokou četností ve všech regionech našeho území.
  • Vysočina: Jde, společně s šidélkem páskovaným, o nejhojnější druh vážky vyskytující se plošně po celém území kraje ve většině vhodných biotopů. Na řadě lokalit se vyskytuje masově.
Mapa výskytu - šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum
Šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840 - šidélko kroužkované v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.