Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná v Kraji Vysočina

Lesklice měděná (Cordulia aenea), Pístov u Jihlavy, foto Václav Křivan
Lesklice měděná (Cordulia aenea), Pístov u Jihlavy, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Výskyt a rozšíření

  • Jedná se o stagnofilní druh obývající různé typy stojatých vod. Přednost dává bohatě zarostlým mezotrofním a neutrálním vodám rybníků, slepých ramen řek, kanálů, zatopených pískoven. Osidluje biotopy s břehy porostlými stromovou vegetací, kdy větve hladinu zastiňují.
  • ČR: Vyskytuje se po celém území od nížin až po nejvyšší horské polohy.
  • Vysočina: Ve sledované oblasti se jedná o hojný, i když spíše jednotlivě nalézaný druh. Hojný je výskyt zejména ve vyšších polohách na Jihlavsku a Žďársku. Minimum údajů je ze severozápadní části kraje.
Mapa výskytu - lesklice měděná - Cordulia aenea

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 11. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.