Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cordulegaster boltoni Donovan, 1807 - páskovec kroužkovaný v Kraji Vysočina

Páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni), Mrákotín, foto Václav Křivan
Páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni), Mrákotín, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Cordulegasteridae - Páskovcovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Stenotopní druh obývající tekoucí vody lesních potoků, potůčků a menších říček. Typický biotopem jsou menší, čisté meandrující potoky. Obývá zejména pahorkatiny.
 • ČR: Hlavní výskyt je soustředěn do několika oblastí: Třeboňsko a Novohradské hory, Jihlavské vrchy, Žďárské vrchy, Lužické hory a Českosaské Švýcarsko, severní podhůří Hrubého Jeseníku.
 • Vysočina: Jedná se o plošně rozšířený druh přítomný ve většině vhodných biotopů ve všech oblastech kraje kromě Třebíčska a východu Žďárska. Vysočina patří k hlavním oblastem výskytu páskovce kroužkovaného v ČR.
Mapa výskytu - páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltoni

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Cordulegaster boltoni Donovan, 1807 - páskovec kroužkovaný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.