Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Coenagrion puella Linnaeus, 1758 - šidélko páskované v Kraji Vysočina

Šidélko páskované (Coenagrion puella), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šidélko páskované (Coenagrion puella), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Výskyt a rozšíření

  • Euryekní druh osidlující téměř všechny typy stojatých vod a pomalu tekoucích vod. Vyskytuje se i v rašeliništních vodách, ve vodách antropogenního původu, dokonce i ve vodách znečištěných. Hojněji se vyskytuje na stanovištích s vyšším rozvojem litorálních a vodních porostů.
  • ČR: Vyskytuje se ve všech regionech. Naše nejhojnější vážka.
  • Vysočina: Všeobecně rozšířený a hojný druh na většině lokalit.
Mapa výskytu - šidélko páskované - Coenagrion puella
Šidélko páskované (Coenagrion puella), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šidélko páskované (Coenagrion puella), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Coenagrion puella Linnaeus, 1758 - šidélko páskované v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.