Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calopteryx virgo Linnaeus, 1758 - motýlice obecná v Kraji Vysočina

Motýlice obecná (Calopteryx virgo), Radonín, foto Václav Křivan
Motýlice obecná (Calopteryx virgo), Radonín, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Calopterygidae - Motýlicovití

Výskyt a rozšíření

  • Reofilní druh vyskytující se v různých typech tekoucích vod. Typickým biotopem jsou podhorské bystřiny a říčky s písčitým až kamenitým dnem a chladnější vodou. Preferuje spíše nižší nadmořské výšky.
  • ČR: Druh je rozšířen nepravidelně po celém území.
  • Vysočina: Výskyt tohoto druhu je téměř plošný, na rozdíl od motýlice lesklé však osidluje spíše drobnější toky, často i zastíněné v lesích. Silně znečištěným a zabahněným tokům se vyhýbá.
Mapa výskytu - motýlice obecná - Calopteryx virgo
Motýlice obecná (Calopteryx virgo), Radonín, foto Václav Křivan
Motýlice obecná (Calopteryx virgo), Radonín, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Calopteryx virgo Linnaeus, 1758 - motýlice obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.