Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calopteryx splendens Harris, 1782 - motýlice lesklá v Kraji Vysočina

Motýlice lesklá (Calopteryx splendens), Třebíč, foto Václav Křivan
Motýlice lesklá (Calopteryx splendens), Třebíč, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Calopterygidae - Motýlicovití

Výskyt a rozšíření

  • Reofilní druh vyskytující se v různých typech otevřených a zejména pomaleji tekoucích vod, od potůčků až po naše největší řeky. Vyhledává prosluněná stanoviště. Vyskytuje se i v antropogenních tekoucích vodách. Je vázán na nižší nadmořskou výšku.
  • ČR: Rozšířen lokálně po celém území státu s výjimkou výše položených oblastí.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina se motýlice lesklá vyskytuje hojně na většině tocích. Osidluje jak menší potoky a kanály, zejména v otevřené krajině, tak i větší toky a méně často i vodní nádrže a tůně krátce po napuštění.
Mapa výskytu - motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Calopteryx splendens Harris, 1782 - motýlice lesklá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.