Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré v Kraji Vysočina

Šídlo pestré (Aeshna mixta), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan
Šídlo pestré (Aeshna mixta), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
  • Čeleď: Aeshnidae - Šídlovití

Výskyt a rozšíření

  • Jedná se o euryekní druh osidlující téměr všechny typy stojatých vod a pomalu tekoucí vody. Hojně obývá různé vodní biotopy antropogenního původu: kanály, příkopy, zatopené pískovny apod. Upřednostňuje mezotrofní a eutrofní mělké vody s bohatými porosty vegetace. Dává přednost nižším polohám.
  • ČR: Vyskytuje se ve všech částech České republiky kromě horských oblastí.
  • Vysočina: Jedná se poměrně hojný druh, zejména v níže položených oblastech Vysočiny. Dospělci se často vyskytují daleko od vodních biotopů na lesních cestách, pasekách či okrajích lesů.
Mapa výskytu - šídlo pestré - Aeshna mixta
Šídlo pestré (Aeshna mixta), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan
Šídlo pestré (Aeshna mixta), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.