Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aeshna juncea Linnaeus, 1758 - šídlo sítinové v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Aeshnidae - Šídlovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Eurytopní druh obývající oligotrofní nebo mezotrofní stojaté vody zarostlých bažin, slatinišť, rybníků, slepých ramen řek a vrchovištních rašelinišť. Dává přednost vrchovištím se širokými pásy plovoucí vegetace a větším jezerům. Rozšířený druh od nejnižších poloh po horské oblasti.
 • ČR: Hlavní oblasti výskytu: Třeboňsko, Novohradské hory, Šumava, Krušné hory, Slavkovský les, Lužické hory, Českolipsko, Jizerské hory, Krkonoše, Žďárské vrchy, Hrubý a Nízký Jeseník, Moravskoslezské Beskydy.
 • Vysočina: Jedná se o druh rozšířený téměř výhradně ve výše položených oblastech Žďárských vrchů, Jihlavských vrchů a Javořické vrchoviny. Výskyt je častý především na rašelinných biotopech s výskytem tůní nebo v oligotrofních nádržích s litorálními porosty.
Mapa výskytu - šídlo sítinové - Aeshna juncea

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Aeshna juncea Linnaeus, 1758 - šídlo sítinové v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.