Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aeshna cyanea Muller, 1764 - šídlo modré v Kraji Vysočina

Šídlo modré (Aeshna cyanea), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šídlo modré (Aeshna cyanea), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
  • Čeleď: Aeshnidae - Šídlovití

Výskyt a rozšíření

  • Jedná se o euryekní druh osidlující téměř všechny typy stojatých vod a pomalu tekoucí vody. Hojně obývá různé vodní biotopy antropogenního původu: kanály, příkopy, zahradní bazény apod. Upřednostňuje mezotrofní mělké vody s bohatými porosty vegetace. Vyskytuje se od nejnižších poloh po nejvýše položené vodní biotopy v horách.
  • ČR: Vyskytuje se ve všech částech České republiky. Jedna z našich nejhojnějších vážek.
  • Vysočina: Obecně rozšířený druh hojný v různých typech stojatých vod. Dospělci jsou často pozorování i daleko od vody na lesních pasekách, loukách či okrajích lesů. Početné populace hostí zejména hustě zarostlé tůně bez rybí obsádky.
Mapa výskytu - šídlo modré - Aeshna cyanea

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Aeshna cyanea Muller, 1764 - šídlo modré v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.